ביטוח לאומי – טופס 5400 בקשה לתשלום ע"פ חוק המזונות להורדה

הטופס מיועד לתביעה לאשה אשר יש לה פסק דין מבית משפט למזונות ומבקשת לקבל את תשלום המזונות מביטוח לאומי מאחר והחייב לא משלם לה ישירות.
לטופס זה יש לצרף:

  • דפי חשבון של הבנק של שלושה חודשים שקדמו להגשת התביעה ודף פיקדונות וחסכונות.
  • אישורים על הכנסות ממקורות ( פנסיה, עבודה וכו' ).
  • פסק דין מקורי לתשלום מזונות+עותק אחד בחותמת בית הדין "מתאים למקור".
  • אישור על סגירת תיק הוצאה לפועל במידה ונפתח בעבר.